Služby

Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

 

Výpůjční služba

  • beletrie pro děti a mládež
  • naučná literatura pro děti a mládež
  • beletrie pro dospělé
  • naučná literatura pro dospělé
  • periodika : Praktická žena, Mateřídouška, Receptář, Abc

 

 

Meziknihovní výpůjční služba

Pokud nenaleznete knihu ve fondu naší knihovny, lze ji na požádání vypůjčit z jiné knihovny.

 

Půjčování knih z výměnných fondů

Nové knihy zapůjčené knihovně na půl roku,  výměnné fondy půjčujeme z Knihovny města Olomouce - Úsek regionálních funkcí.  

 

Donášková služba

Donáška knih a časopisů občanům, pro které je docházení do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné.

Podle domluvy.

 

Služby prostřednictvím e-mailu

  • žádosti o rezervaci knih
  • žádosti o prodloužení výpůjčky
  • informace o vypůjčených knihách