O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

 

Knihovna se nachází v budově bývalého střediska ( na hlavní křižovatce) č.p. 18.

Půjčovní doba je každou sobotu od 16.00 do 18.00 hodin (v jinou dobu po dohodě s knihovníkem).

Kromě vlastního fondu nabízíme i výměnný fond z knihovny v Olomouci. Momentálně je to 208 svazků, z toho 51 pro děti a mládež.

Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.

 

Knihovna poskytuje tyto služby:

 

Výpůjční služba

 

Meziknihovní výpůjční služba

 

Půjčování knih z výměnných fondů

 

Donášková služba

 

Služby prostřednictvím e-mailu