NEJLEPŠÍ SVĚTOVÉ ČTENÍ

DVANÁSCTÝ STUPEŇ James Thayer, HRA PRO LVY Nelson DeSmille, JESTŘÁBÍ ZÁTOKA Susan Wilsonová, JEZERO DUCHŮ Karen Robardsová